Background Image

KONCERN ČSOB

ČSOBKoncern ČSOB

Společnost Bankovní informační technologie, spol. s r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 63987686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38505 (dále jen „BANIT“), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

Další informace o koncernu ČSOB

Embargo politika skupiny KBC

Politika ČSOB – oznamování škodlivého jednání (Whistle-blowing)

Oznámení neetického či škodlivého jednání – Whistleblowing (odkaz na formulář mateřské společnosti ČSOB)


ČSOB Holding

Company Bankovní informační technologie, spol. s r.o., registered office Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Company ID 63987686, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section C, inset 38505 (hereinafter 'BANIT'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding

KBC Group Embargo policy information

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací